EDAYUKOV

Eda Yukov

czyli kilka słów o mnie... | so... a few words about me

 

Urodziłam się w Olsztynie. Studia ukończyłam w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie, dyplomem w 2008 r.

W latach  2009 i 2010 otrzymałam Stypendium Artystyczne przyznawane przez Prezydenta Miasta Olsztyn, a  w 2009 r. zostałam wyróżniona Stypendium Artystycznym Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego.  W 2010 r. zostałam laureatką nagrody Talent Roku 2010 w kategorii Sztuki Piękne.

Brałam udział w ponad 50 wystawach oraz działaniach artystycznych w kraju i poza jego granicami.